×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
برگزاری دومین جلسه کمیته علمی کنگره بین المللی حقوق دندانپزشکی

برگزاری دومین جلسه کمیته علمی کنگره بین المللی حقوق دندانپزشکی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دومین جلسه کمیته علمی ششمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی و چهرمین جلسه گروه حقوق و اخلاق دندانپزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی با حضور رییس و دبیر علمی کنگره برگزار گردید.

رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در سمینار علمی تخصصی دیدگاههای اسلام در پزشکی مشهد

رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در سمینار علمی تخصصی دیدگاههای اسلام در پزشکی مشهد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمود عباسی که در پانل تخصصی فقهی حقوقی ششمین سمینار سراسری دیدگاه های اسلام در پزشکی در مشهد مقدس سخن می گفت با اشاره به ضرورت بازبینی اساسی در قانون دیات تاکید کرد متاسفانه قانونگذار اسلامی نتوانسته است بین دیدگاه فقها در زمینه دیات و واقعیات اجتماعی انطباق ایجاد کند. وی افزود قانونگذار در بخشی از قانون دیات، مباحثی که از شئونات قانونگذاری است را به قضات واگذار نموده و قضات هم در برخی زمینه ها اموری را که از شئونات قضایی است به کارشناسی و پزشکی قانونی محول می نمایند.

رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در کنگره جامعه جراحان ایران

رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در کنگره جامعه جراحان ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، چهل و چهارمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران در تالار همایش های رازی برگزار شد.در این کنگره که نشستی به موضوع پیشگیری از خطاهای پزشکی و دفاع خوب اختصاص یافته بود دکتر محمود عباسی رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در زمینه خطاهای پزشکی و مسئولیت های ناشی از آن به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با اشاره به گستره دامنه خطاهای پزشکی که بر اساس آمارها سومین و در برخی کشورها چهارمین نرخ جرایم و خطاهای پزشکی را بخود اختصاص داده، تاکید کرد برای برون رفت از وضع موجود و پیشگیری از خطاهای پزشکی و رشد روزافزون آن در جامعه ما به تدابیر و سیاست جنایی روشنی نیازمندیم تا در پرتو آن بتوانیم به پیشگیری و کنترل خطاهای پزشکی بپردازیم.

رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران

رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران

ه گزارش روابط عمومی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، دکتر محمود عباسی- رییس انجمن علمی حقوق پزشکی که در چهل و چهارمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران سخن می گفت با اشاره به نوزایی و تحولات روزافزون علوم پزشکی و رشته های وابسته به آن تاکید کرد بازبینی و بروز رسانی قوانین و مقررات پزشکی و دارویی یک نیاز اساسی است. وی افزود شیوه قانون نویسی و قانونگذاری در کشور ما بویژه در زمینه مسائل پزشکی و دارویی به هیچ وجه تکاپوی نیاز امروز جامعه نمی کند و ما در این زمینه حداقل سه دهه از زمان عقب هستیم. قوانین و مقررات نظارت بر موسسات پزشکی و مراکز بهداشتی و درمانی ناقص، بی تاثیر و جایگاه مناسبی برای بازرسی و نظارت بر موسسات ترسیم نکرده است. در کشور بیش از یکصد مرکز ناباروری داریم و صدها کلینیک زیبایی که نظارتی بر فعالیت آنها صورت نمی گیرد و اساساً تشکیل و راه اندازی قارچ گونه این کلینیک ها حوزه معالجه و درمان را به سوی تجارت سوق داده است.

دفاع از رساله دکتری حقوق قاعدگی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دفاع از رساله دکتری حقوق قاعدگی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، خانم نسیمه ستایش دانشجوی دوره دکترای تخصصی بهداشت باروری از رساله خود در زمینه حقوق قاعدگی، موانع و راهکارها با موفقیت و کسب درجه درجه عالی، دفاع و فارغ التحصیل گردید.

نشست خبری در خصوص طرح تحقیقاتی "تجربه کارکنان خدمات سلامت از خطا: یک تحقیق کیفی"

نشست خبری در خصوص طرح تحقیقاتی "تجربه کارکنان خدمات سلامت از خطا: یک تحقیق کیفی"

به نقل از روابط عمومی مرکز نشست خبری با معاون محترم پژوهشی مرکز سرکار خانم دکتر برهانی در خصوص طرح تحقیقاتی "تجربه کارکنان خدمات سلامت از خطا" که یک طرح تحقیقاتی است در تاریخ 20 اردیبهشت ماه برگزار گردید.

بر منهج صلح و عدالت جهانی در پرتو کرامت انسانی
به نقل از روابط عمومی مرکز

بر منهج صلح و عدالت جهانی در پرتو کرامت انسانی

رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و رییس اندیشکده بین المللی کرامت انسانی جناب آقای دکتر محمود عباسی در یادداشتی نوشت: صلح و عدالت دو مفهوم در هم تنیده و دو ملزوم توسعه و تعالی انسانی و از ارزش های بنیادین بشری هستند که در تمامی جوامع و فرهنگ ها هسته توجه و تمنا قرار گرفته اند.

نشست روز جهانی حقوق بشر
اطلاعیه برگزاری

نشست روز جهانی حقوق بشر

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر،صلح و دموکراسی یونسکو دانشگاه شهید بهشتی در روز شنبه مورخ 19 آذز 1401 ساعت 13 تا 18نشست روز جهانی حقوق بشر برگزار می نماید.جهت اطلاعات بیشتر به پوستر درج شده در متن خبر مراجعه فرمایید.

تنظیمات قالب