×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

برگزاری کنفرانس بین المللی حقوق کودک

برگزاری کنفرانس بین المللی حقوق کودک

بیشتر
کنفرانس علمی تخصصی حقوق سلامت کودکان

کنفرانس علمی تخصصی حقوق سلامت کودکان

بیشتر
انتصاب دبیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی

انتصاب دبیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی

بیشتر
برگزاری مدرسه تابستانه حقوق سلامت

برگزاری مدرسه تابستانه حقوق سلامت

بیشتر
برگزاری وبینار حمایت از جنین و تعالی خانواده

برگزاری وبینار حمایت از جنین و تعالی خانواده

بیشتر
برگزاری وبینار حق بر سلامت کودکان

برگزاری وبینار حق بر سلامت کودکان

بیشتر
برگزاری وبینار حقوق و اخلاق عصب شناختی

برگزاری وبینار حقوق و اخلاق عصب شناختی

بیشتر
چالش هوش مصنوعی و حقوق سلامت

چالش هوش مصنوعی و حقوق سلامت

بیشتر
پروژه های در حال انجام
+
پروژه های انجام شده
+
پروژه های امسال
+
پروژه های بین المللی
+
تنظیمات قالب