×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

)تاریخ موافقفت قطعی 1396/1/27(

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روز سه‌شنبه پانزده اسفند سال 85 به طور رسمی گشایش یافت.

 از پزشکی و حقوق همواره به عنوان دو علم ممتاز در جوامع انسانی یاد شده است و در عصر حاضر این دو علم اهمیت بیشتری یافته، به گونه ای که نمی توان جامعه ای را بی نیاز از وجود آن دو تصور کرد.

به موازات پیشرفت های نوین پزشکی، تحول در علم حقوق و بازنگری در قوانین ضرورتی اجتناب ناپذیر گردیده و قوانین همگام با تحول تکنیک های جدید زیست پزشکی به عنوان بخشی لاینفک از روش نگرش جامعه و افراد آن به نظم اجتماعی در آمده است.

بررسی نگرش های فعلی جوامع به حقوق و پزشکی توجه بیشتر ما را به مفاهیم گسترده برقراری نظم و امنیت در جامعه و استقرار عدالت به عنوان بهترین راهنما برای تصمیم گیری تقنینی، قضایی و اجرایی و گذار از خود اندیشی فردی به کارکردهای نهادی و اجتماعی معطوف می دارد.

پزشکی نوین و حقوق جدید نهادهای رسمی جوامعند که فراتر از تخصص های ویژه، مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است، زیرا نیروی پویای پزشکی مفهوم نظم اجتماعی جوامع را دگرگون کرده است و قانون به عنوان وسیله ای برای حفظ نظم اجتماعی و کمک به پیشرفت آن معرفی شده است . بنابراین قانون ساختاری اجتماعی است که برای اعتبار اجتماعی و سلامت جامعه پزشکی، لازم است نقش آن در ارتباط با پزشکی نوین بیشتر روشن شود. این رویکرد نهادی عامل پیشرفت های عمیق و پژوهشگرانه و تعامل بین حقوق و پزشکی شده است.

 مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قصد دارد با توکل به قدرت لایزال الهی و الهام از سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، نقشه تحول نظام سلامت، قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران در پرتو احترام به کرامت انسانی در بالاترین سطحو با تکیه بر نیروهای متعهد، خلاق و نواندیش و بهره‌گیری از امکانات، دانش و فناوری‌های نوین، همکاری بین بخشی و حمایت دانشگاه متبوع، زمینه گسترش و استقرار اخلاق و حقوق در حوزه‌های مختلف علمی –پژوهشی مرتبط با علوم زیست پزشکی و نهادینه کردن اخلاق پزشکی و موازین اسلامی به منظور دستیابی به جامعه‌ای سالم را فراهم آورد.

تنظیمات قالب