×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای هیأت مؤسس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

۱- آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
۲- دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
۳- دکتر محمود عباسی
۴- دکتر عباس عباس زاده
۵ - دکتر فریبا برهانی
۶- دکتر مهناز صارمی

اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

    نام اعضا سمت لینک سامانه علم سنجی CV
1  دکتر محمود عباسی رییس علم سنجی دریافت رزومه
2 دکتر عباس عباس زاده قائم مقام مرکز علم سنجی دریافت رزومه
3 دکتر فریبا برهانی معاون پژوهشی  علم سنجی دریافت رزومه
 4

پروفسور عبدالعزیز ساشادنیا

استاد دین شناسی و اخلاق زیستی دانشگاه ویرجینیا
استاد افتخاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
 
5

دکتر آرین پتفت

عضو هیات علمی علم سنجی دریافت رزومه

اعضای مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

سرکار خانم مرجان آقانوه سی

مدیر پژوهشی و مدیر اجرایی مجله اخلاق پزشکی 

سرکار خانم طاهره بهرامی کارشناس پژوهشی مرکز
 
 
جناب آقای احمد اسمعیلی
مدیر حسابداری مرکز
جناب آقای سیامک فراهانی
مدیر انفورماتیک مرکز
 
 مهندس سپیده جلیلی طهماسبی

کارشناس تحلیل گر سیستم ، مدیر روابط عمومی و مدیر اجرایی مرکز

 
 
دانش پژوهان پسا دکترای مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
 
دکتر هادی شیرزاد         دانش پژوه پسا دکترای حقوق ژنتیک
دکتر فروزان اکرمی                        دانش پژوه پسا دکترای اخلاق زیستی             
  دکتر آرین قاسمی                           دانش پژوه پسا دکترای حقوق کودک              
 
 
 
دانش آموختگان پسا دکترای مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
 
دکتر شیما طباطبایی      دانش آموخته پسا دکترای اخلاق و آموزش پزشکی
دکتر آرین پتفت دانش آموخته پسادکترا حقوق عصب شناختی
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب