×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای هیأت مؤسس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

۱- آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
۲- دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
۳- دکتر محمود عباسی
۴- دکتر عباس عباس زاده
۵ - دکتر فریبا برهانی
۶- دکتر مهناز صارمی

اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

    نام اعضا سمت لینک سامانه علم سنجی CV
1  دکتر محمود عباسی رییس علم سنجی دریافت رزومه
2 دکتر عباس عباس زاده قائم مقام مرکز علم سنجی دریافت رزومه
3 دکتر فریبا برهانی معاون پژوهشی  علم سنجی دریافت رزومه
 4

پروفسور عبدالعزیز ساشادنیا

استاد دین شناسی و اخلاق زیستی دانشگاه ویرجینیا
استاد افتخاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
 
5

دکتر آرین پتفت

عضو هیات علمی علم سنجی دریافت رزومه
6  

دکتر فرزانه چهل چراغی

عضو هیات علمی علم سنجی

دریافت رزومه انگلیسی

7  

حچه الاسلام ناصر نقویان

عضو هیات علمی علم سنجی

 

8  

دکتر مرضیه لطیفی

عضو هیات علمی علم سنجی

دریافت رزومه فارسی

دریافت رزومه انگلیسی

اعضای مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

سرکار خانم مرجان آقانوه سی

مدیر پژوهشی و مدیر اجرایی مجله اخلاق پزشکی 

مدیر روابط عمومی مرکز

 
 
جناب آقای احمد اسمعیلی
مدیر حسابداری مرکز
 
 
دانش پژوهان پسا دکترای مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
 
دکتر هادی شیرزاد         دانش پژوه پسا دکترای حقوق ژنتیک
  دکتر آرین قاسمی                           دانش پژوه پسا دکترای حقوق کودک              
 
 
 
دانش آموختگان پسا دکترای مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
 
دکتر شیما طباطبایی      دانش آموخته پسا دکترای اخلاق و آموزش پزشکی
دکتر آرین پتفت دانش آموخته پسادکترا حقوق عصب شناختی
دکتر فروزان اکرمی       دانش پژوه پسا دکترای اخلاق زیستی 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب