×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

                              راه های ارتباطی با مرکز

                

   

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به توانیر، کوچه شمس، پلاک 8، طبقه اول، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

     تلفن: 88781036

    تلفکس: 88777539

پایگاه اینترنتی :    www.elm.sbmu.ac.ir

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب