×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دستاوردهای مرکز در سال 97

ارتقای ۷۴ رتبه‌ای مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم‌پزشکی کشور

     نتایج ارزشیابی پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال ۹۷ توسط معاونت تحقیقات و فن‌آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد و مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رشد قابل توجه نسبت به سال قبل ۷۳ رتبه ارتقا پیدا کرد.

     به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این ارزشیابی برای هشتمین سال پیاپی در بین تمامی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی یک تا سه سال بیومدیکال کشور صورت گرفت که در آن مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با پیشرفت چشمگیر خود در تولید دانش توانست از امتیاز ۲۶,۰۱ در سال ۹۵ به امتیاز ۱۰۳.۰۶ در سال ۹۶ ارتقا یابد.

    مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بخش تولیدات علمی با تولید ۳۹ مقاله معتبر از رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال ماقبل خود برخوردار بوده است (۱۵ مقاله در سال ۱۳۹۵ و ۳۹ مقاله در سال ۱۳۹۶)

انتشار مقالات علمی پژوهشی متعدد در نمایه‌های معتبر مانند ISI ، PubMed و Scopus ،همچنین استناد مقالات معتبر به مقالات منتشر شده مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را می‌توان به عنوان عوامل موثر در ارتقای جایگاه این مجموعه می باشد.

تنظیمات قالب