×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اهداف

انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی

آموزش جامعه در حوزه های پنجگانه فعالیتهای مرکز

اطلاع رسانی و انتشار نتایج پژوهشهای انجام شده

ارائه مشاوره به سیاستگذاران دانشگاه و نظام سلامت و ... از زمره این رسالتها می باشد.

دستیابی به اصولی همچون رعایت موازین اخلاقی در نظام سلامت

حفظ کرامت انسانی و کمک به استقرار عدالت 

ایجاد زمینه مناسب برای جذب نیروهای نخبه و متخصص درحوزه فعالیتهای مرکز

ایجاد زمینه مناسب برای نوآوری و خلاقیت

گسترش روابط با مراکز و مؤسسات داخلی

توسعه روابط بین المللی مرکز

افزایش تعداد مقالات منتشر شده از سوی اعضای هیأت علمی و پژوهشی مرکز سرلوحه برنامه های مرکز می باشد.

چشم انداز

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قصد دارد با توکل به قدرت لایزال الهی و الهام از سیاست‌های کلی سلامت

ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، نقشه تحول نظام سلامت، قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران در پرتو

احترام به کرامت انسانی در بالاترین سطح و با تکیه بر نیروهای متعهد، خلاق و نواندیش و بهره‌گیری از امکانات، دانش و فناوری‌های نوین، همکاری بین بخشی و

حمایت دانشگاه متبوع، زمینه گسترش و استقرار اخلاق و حقوق در حوزه‌های مختلف علمی –پژوهشی مرتبط با علوم زیست پزشکی و نهادینه کردن اخلاق

پزشکی و موازین اسلامی به منظور دستیابی به جامعه‌ای سالم را فراهم آورد.

رسالت

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ایجاد انگیزه و تفکر حل مشکلات بر مبنای پژوهش و تکیه بر پزوهشگران

حوزه‌های مختلف اخلاق پزشکی با تاکید بر ارزش‌های متعالی اسلامی، رعایت اصول اخلاق در پژوهش و عدالت در راستای نیازهای واقعی و سیاست‌های ملی

و منطقه‌ای و نقشه جامع علمی کشور و متناسب با فرهنگ استان، رسالت و ماموریت اصلی زیر را بر عهده دارد:

پژوهش، تولید دانش و شواهد، انتشار نتایج پژوهش و کاربست آن ذیل مبانی اخلاقی، حقوقی و فقه اسلامی در حوزه‌های مختلف

سیاستگذاری سلامت، علوم زیست پزشکی، علوم اجتماعی و صنعت

ارزشها و باورها

-          حفظ و پایبندی به ارزش‌های اسلامی - انسانی و محوریت اصول اخلاق در پژوهش در کلیه تحقیقات و نهادینه کردن اخلاق در پژوهش؛

-          نظر به سیاست اول از سیاست‌های کلی سلامت، ارائه خدمات پژوهشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی صورت گیرد؛

-          توجه به تولید علم و نظریه پردازی؛

-         تکریم پژوهش و ارج نهادن به جایگاه والای پژوهشگران؛

-         تاکید بر فعالیت گروهی و بالا بودن روحیه کار تیمی، همکاری و همیاری علمی و پژوهشی؛

-         تلاش برای به سامان رساندن پروژه‌های مبتنی بر نیاز جامعه با مشارکت جمعی؛

-         ایجاد انگیزه و تسهیلات برای پژوهشگران و فراهم نمودن محیطی آرام و علمی برای پژوهش؛

-         توجه به کاربردی بودن نتایج تحقیقات در راستای ارتقای سلامت جامعه؛ و

-         تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر اساس پژوهش.

تنظیمات قالب