×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

گروه جامعه شناسی پزشکی

مدیر  گروه:

جناب آقای دکتر مجید طاهری

فعاالیت‌های گروه

* همکاری گروه با انجمن علمی جامعه شناسی ایران بویژه گروه  جامعه شناسی پزشکی
* سخنرانی دکتر عباسی در گروه جامعه شناسی پزشکی انجمن علمی جامعه شناسی ایران در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران
* ارائه درس جامعه شناسی پزشکی در دوره MPH دانشکده بهداشت و فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی
* انتشار کتاب جامعه شناسی پزشکی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب