×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

گروه حقوق و اخلاق پرستاری

مدیر گروه :

سرکارخانم دکتر فریبا برهانی

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اهم فعالیت‌های گروه

- گروه اخلاق پرستاری مرکز در سال 1391 در مرکز تاسیس و مدیریت آن به عهده سرکار خانم دکتر فریبا برهانی- متخصص پرستاری و عضو هیات علمی داشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.
- تهیه مقدمات اخذ مجوز به منظور راه اندازی فصلنامه اخلاق پرستاری با همکاری و مشارکت دانشکده پرستاری و دانشکده علوم پرستاری شهید بهشتی.
-  انتشار دهها مقاله علمی-پژوهشی در زمینه حقوق و اخلاق پرستاری در فصلنامه های اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی.
- انتشار کتاب حقوق و مسئولیت پرستاری.
- پیشنهاد برگزاری سالیانه همایش ملی اخلاق پرستاری با مشارکت سازمان نظام پرستاری و تصویب آن در شورایعالی پرستاری.
- همکاری و مشارکت در برگزاری همایش ها و نشست های علمی در زمینه موضوع فعالیت گروه.
ـ اجرای چندین طرح تحقیقاتی در زمینه‌های حقوق و اخلاق پرستاری
ـ همکاری و مشارکت در برگزاری همایش‌های پرستاری
ـ انعقاد تفاهم‌نامه همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با سازمان نظام پرستاری
ـ همکاری با دانشکده پرستاری دانشگاه در برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی
ـ انتشار فصلنامه اخلاق پرستاری با همکاری دانشکده پرستاری و سازمان نظام پرستاری
ـ تهیه مقدمات و تدوین کتاب جامع حقوق و اخلاق پرستاری
ـ برگزاری اولین کنگره بین‌المللی اخلاق پرستاری در سال 1392 با مشارکت سازمان نظام پرستاری

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب