×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

گروه سلامت معنوی

مدیر گروه :

حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد جواد ابوالقاسمی

سلامت معنوی

پژوهش با موضوع سلامت معنوی‌ در ایران سابقه طولانی ندارد. شاید تنها در یک یا دو دهه اخیر پژوهشگران جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و دیگر رشته‌های علوم انسانی به ضرورت پژوهش‌های منظم و علمی در زمینه معنویت و سلامت معنوی‌ پی برده‌اند. در عصر حاضر معنویت‌پژوهی به شیوه علمی و با استفاده‌ از روش‌های پذیرفته‌شده در علوم انسانی، یکی از جدیدترین حیطه‌های پژوهشی در رشته‌های علمی و دانشگاهی است. شاید بتوان گفت که عصر حاضر، دوره بازگشت به معنویت و بازنگری در مفاهیم آن است.

به دنبال پیشرفت‌های صنعتی و رشد فزاینده‌ شهرنشینی، جوامع امروزی شاهد افزایش بسیاری از بیماری‌های روانی، اجتماعی از قبیل استرس، اضطراب و تنهایی بوده‌اند که خود از جمله تعیین کننده‌های مهم ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر از جمله بیماری‌های قلبی عروقی و دیابت نوع دو به شمار می‌آیند.لذا در یک نگاه کل نگر، توجه به سلامت معنوی به عنوان یکی از ابعاد سلامت انسان که بر سایر ابعاد سلامت وی احاطه دارد، برای رسیدن به هدف غایی بهزیستی انسان و ادغام آن در آموزش پزشکی و مراقبت‌های سلامت ضرورت دارد.

رسالت گروه سلامت معنوی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، بهبود سلامت معنوی آحاد جامعه، از طریق راهبردهای آموزش، پژوهش، هماهنگی‌های درون بخشی و برون بخشی، پایش و ارزیابی، همسو با اهداف گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی می‌باشد.

فعالیت‌های گروه

·        عضویت و همکاری با گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

·        همکاری و مشارکت در برگزاری اولین کنگره سلامت معنوی در سال 1392 با همکاری گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی و سازمان ملی آیسسکو با محورهای ذیل:

-        سلامت معنوی در آموزه‌های دینی

-        سلامت معنوی در نظام جامع سلامت

-        سلامت معنوی و مبانی نظری و عرفانی آن

-        سلامت معنوی در پیشینه تمدن اسلام و ایران

·        همکاری و مشارکت در برگزاری دومین کنگره سلامت معنوی در سال 1393 با محورهای ذیل:

-        سلامت معنوی و آموزش و پژوهش پزشکی

-        سلامت معنوی و تکامل دوران اولیه کودکی

-        سلامت معنوی و سبک زندگی اسلامی ایرانی

-        سلامت معنوی و مراقبت‌های بهداشتی و درمانی

·        همکاری و مشارکت در برگزاری سومین  کنگره سلامت معنوی در سال 94

- عضویت در گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی

- برگزاری دوره آموزشی سلامت معنوی در بیمارستان طالقانی

- برگزاری دوره آموزشی سلامت معنوی در بیمارستان مفید

- برگزاری دوره آموزشی سلامت معنوی در بیمارستان شهدای تجریش

- برگزاری دوره آموزشی سلامت معنوی در دانشکده دارو سازی دانشگاه

- اجرای طرح تحقیقاتی مفهوم و مبانی عرفانی و نظری سلامت معنوی  در پرتو آموزه های دینی به سفارش فرهنگستان علوم پزشکی

- انتشار ویژه نامه سلامت معنوی (فصلنامه اخلاق پزشکی)

- چاپ و انتشار دهها مقاله در زمینه سلامت معنوی

- پیشنهاد برگزاری اولین کنگره سلامت معنوی در سال 92 با همکاری گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی و سازمان ملی آیسسکو

طرح‌های تحقیقاتی

1.      بررسی مفهوم و مبانی نظری سلامت معنوی و جایگاه آن در طراحی الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت در عرصه سلامت

2.      طراحی و ساخت مقیاس سنجش سلامت معنوی ایرانی

3.      جنبه‌های اخلاقی خطاهای پزشکی: یک مرور سیستماتیک

4.      سلامت معنوی در مراقبت‌های نگهدارنده پایان حیات در نظام سلامت ایران

5.      سلامت معنوی درآیین مسیحیت و یهود

6.      برساخت عینی مفهوم سلامت معنوی در آیین زرتشت، بودا و هندو

7.      بررسی سلامت معنوی در آموزه­های دینی و عرفان اسلامی

8.      سلامت معنوی در برنامه آموزش پزشکی و پرستاری

انتشار ویژه‌نامه‌های سلامت معنوی

تالیف کتب

·        سلامت معنوی؛ چیستی، چرایی و چگونگی

·        سلامت معنوی در آیین اسلام

·        درآمدی بر سلامت معنوی

اولویت های تحقیقاتی

·        تحقیق بر روی شیوه و ابزار ارزیابی سلامت معنوی در گرو های مختلف سنی، سالم و بیمار و ...

·        ادغام سلامت معنوی در بسته خدمتی سلامت و تکامل دوران کودکی

·        بررسی ویژگی های آموزش سلامت معنوی از دیدگاه اخلاق فضیلت گرا

·        ادغام سلامت در برنامه مراقبت های سلامت با رویکرد پیشگیری

·        ادغام سلامت معنوی در آموزش پزشکی با رویکرد جامعه نگر

·        بررسی پرسشنامه سلامت معنوی جامعه ایرانی از نظر ارزیابی حیطه‌های عمومی، بهزیستی، سازگاری و نیاز برای مداخله

·        تعیین مصداق های عملی سلامت معنوی در دوران اولیه کودکی

·        ادغام آموزش سلامت معنوی در راهنمای مراقبتی والدین از نوزادان

·        تدوین بسته مراقبت جامعه نگر برای پزشک خانواده

·        تدوین پرسشنامه ارزیابی سریع و مختصر سلامت معنوی

·        تعیین ویژگی ها و ابزارهای سلامت معنوی از دیدگاه اخلاق فضیلت گرا

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب