×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

گروه تاریخ پزشکی

مدیر گروه : سرکار خانم دکترفرزانه غفاری

دانشیار دانشکده طب سنتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 فعالیت های گروه تاریخ پزشکی

- انتشار فصلنامه تاریخ پزشکی
مدیر مسئول: دکتر علی اکبر ولایتی
سردبیر : دکتر محمود عباسی
دبیر علمی: دکتر کورش دل پسند

مدیر اجرایی :دکتر افسانه قنبری

فعالیت های مدیرگروه :
- هماهنگی در جذب صاحب نظران عرصه تاریخ پزشکی به عنوان عضو هیات علمی نیمه وقت و پژوهشگر
- برنامه ریزی جهت برگزاری نخستین همایش ملی تاریخ پزشکی و ادغام آن در همایش ملی فرهنگ و میراث پزشکی اسلام و ایران  که از 13-15 اسفند ماه 1387 در تالار امام علی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید.

- عضویت و همکاری با کمیته فرهنگ وتمدن اسلام و ایران شورایعالی انقلاب فرهنگی

آثار منتشره گروه تاریخ پزشکی

- از افسانه تا حقیقت؛ اسقلبیوس، جالینوس و سقراط

- تألیف و انتشار دو جلد کتاب جستارهایی در تاریخ پزشکی
- تصحیح و انتشار دوره دو جلدی صیدنه ابوریحان بیرونی
- ترجمه کتاب تدارک الخطا بوعلی سینا  
- حکیمان روحانی همدان
- درد، درمان و دارو در باورهای مردم جنوب ایران
- محنه الطبیب رازی
- مطرح الانظار    

طرح های پژوهشی    

  تصویب و اجرای 6 طرح پژوهشی در زمینه تاریخ پزشکی تحت عناوین:
1- پیشینه پزشکی نوین در ایران از تاسیس دارالفنون تا انقلاب اسلامی
2- تاریخ پزشکی ایران به روایت اسناد
3- بررسی و تصحیح انتقادی ترجمه فارسی کهن صیدنه بیرونی
4- تدوین جستارهایی در تاریخ پزشکی اسلام و ایران
5- تحقیق و تصحیح کتاب مطرح الانظار در شرح حال حکیمان و طبیبان، تالیف فیلسوف الدوله عبد الحسین زنوزی تبریزی

6-مطالعه تاریخ پزشکی ایران بر اساس متون کهن دوره اسلامی

مقالات در مجلات

اهمیت و ظرفیت امروزین طب سنتی

فصلنامه گروه تاریخ پزشکی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب