×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

گروه اخلاق زیستی

مدیر گروه :

سرکارخانم دکتر فروزان اکرمی

       

                                                                                

از جمله موضوعات مهم در گسترده اخلاق زیستی موضوعات به هم مرتبطی مانند این موضوعات هستند: چه کسی یا چه چیزی منزلتی اخلاقی دارد ؟ چه چیزی توجیه کننده نوع معینی از رفتار با موجود زنده در برابر نوع دیگری از رفتار است؟ و این که اگر موجودی دارای منزلت اخلاقی باشد ، آیا می تواند آن را از دست بدهد?

اخلاق زیستی به ضعفی مبتلاست که عموما اخلاق عملی را گرفتار می کند: مشکل حل و فصل اموری که به کار بیشتر در نظریه اخلاقی نیاز درند تا در خود اخلاق عملی . مشکل این نیست که افراد بر سر اصول اخلاقی یا اهمیت چنین اصولی که به وسیله آنها قضایا را مطرح می کنندو در موردشان بحث می پردازد ، توافق ندارند ؛ مسئله این استکه شیوه ه روشنی برای حل و فصل این اختلاف نظر در سطح نظریه اخلاقی وجود ندارد

اخلاق زیستی، که بخشی از اخلاق عملی است و معمولا با اخلاق پزشکی هم معنا شمرده می شود، در وسیع ترین مفهوم، به معنای بررسی مسائل اخلاقی، اجتماعی، سیاسی است که زیست شناسی و سایر علوم زیستی آن رابه وجود می آورند و به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بهروزی انسان دخیل اند.

اهم فعالیت های گروه اخلاق زیستی

 • راه اندازی گرایش اخلاق زیستی در دانشکده پزشکی در سال 1386 با همکاری گروه اخلاق پزشکی دانشگاه
  - راه اندازی دوره فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی برای متخصصین و اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1386  با همکاری گروه اخلاق پزشکی دانشگاه و برگزاری سه دوره آن با حضور مدرسین و متخصصین باسابقه داخلی و خارجی در زمینه های مختلف فلسفه اخلاق، اخلاق زیستی، فقه پزشکی، حقوق پزشکی، حکمت، فلسفه و اخلاق پزشکی
  - عضویت در گروه اخلاق زیستی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی
  - مدیریت گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو
  - عضویت در انجمن بین المللی اخلاق زیستی 
  - شرکت و سخنرانی در سه کنگره بین المللی اخلاق زیستی یونسکو در پکن، کرواسی و رتردام
  - ارائه پنج مقاله در کنگره بین المللی اخلاق زیستی آسیایی در تهران
  - همکاری در برگزاری دهمین اجلاس آسیایی اخلاق زیستی در سال1388
  -راه اندازی و مدیریت  انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی
  -راه اندازی و مدیریت کمیته اخلاق در علوم و فناوری کمیسیون ملی آیسسکو
  - ترجمه و تالیف کتاب نهاد اسلامی اخلاق در علوم و فناوری آیسسکو و انتشار آن
  - همکاری و مشارکت در برگزاری همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناوری و انتشار مجموعه مقالات کنگره با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  - برگزاری دوره فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی

  کتب منتشره در زمینه اخلاق زیستی
 • 1- درآمدی بر اخلاق زیستی
  2- مبانی فلسفی اخلاق زیستی
  3- مجموعه اسناد و اعلامیه های بین المللی اخلاق زیستی
  4- حقوق و اخلاق در پژوهش های پزشکی
  5- اخلاقیات زیست پزشکی اسلامی
  6- مجموعه مقالات حقوق و اخلاق در زیست فناوری

مقالات در مجلات

- جهانی شدن اخلاق زیستی در مجله دارو و درمان- شماره 53 خرداد و تیر 86
- آموزش، پژوهش و درمان در پرتو آموزه های اخلاق زیستی - مجله دارو و درمان- شماره 56، آذر و دی 86
تصویب و اجرای 2 طرح پژوهشی در زمینه موضوعات مرتبط با اخلاق زیستی تحت عناوین:
1- مطالعه پارامتر های اخلاق زیست پزشکی از دیدگاه اسلام
2- تبیین قلمرو و موضوعات اخلاق زیستی
- تهیه و تدوین برنامه و کریکولوم دوره کارشناسی ارشد حقوق و اخلاق زیستی که در جریان تصویب می باشد.
- عضویت در کمیته ملی اخلاق زیستی کمیسیون ملی یونسکو
- راهنمایی بیش از ده پایان نامه در زمینه موضوعات مرتبط با دوره فلوشیپ  اخلاق زیست پزشکی با عناوین:
1- مسئولیت حرفه ای پزشکان
2- بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه آموزش اخلاق پرستاری در ایران
3- مطالعه تطبیقی اخلاق داروسازی در کشورهای مختلف به منظور ارائه کدهای اخلاق در علوم دارویی ایران
4- مطالعه تطبیقی کدهای اخلاق پرستاری و ارائه الگوی مناسب آن برای جامعه ایرانی
5- جراحی و چالش های فقهی، حقوقی و اخلاقی آن 
6- کودک آزاری از منظر حقوق و اخلاق پزشکی
7- مرگ مغزی و چالش های فقهی، حقوقی و اخلاقی آن
8- مهندسی ژنتیک و چالش های فقهی، حقوقی و اخلاقی آن
9- مطالعه اهدای عضو از منظر حقوق و اخلاق پزشکی
10- حقوق و اخلاق در ارتوپدی

فصلنامه گروه اخلاق زیستی

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب